Bước 1: Vào trang Gửi Hồ Sơ.

Bước 2: Điền chính xác các thông tin (tiếng Việt có dấu) trong Đơn xin phép, nhất là số điện thoại di động và địa chỉ email dùng để nhận thông báo, các mục có đánh dấu (*) là buộc phải nhập.

Bước 1  

Bước 3: Đính kèm hồ sơ (bản scan, file *.pdf, file word, file *.CAD) theo quy định nêu trong hướng dẫn.
(Riêng Đơn xin phép đã được tạo online, nên khách hàng không cần đính kèm ở bước này)

Bước 2  

Bước 4: Xác nhận thanh toán lệ phí theo quy định.

Tọa đồ trên Bản Đồ Hiện Trạng Vị Trí  

Bước 5: Sau khi hoàn tất thanh toán lệ phí hành chính, thông báo xác nhận hiện ra kèm đơn xin phép CPXD. Khách hàng cần chú ý lưu và in để nộp kèm các giấy tờ quy định theo hướng dẫn khi nhận Giấy phép xây dựng.
Biên nhận sẽ được cấp khi hồ sơ nộp đầy đủ và hợp lệ, gửi qua mail khách hàng khai báo lúc đăng ký

Bước 3